Meer weten over intervisie

Intervisie is een vorm van deskundigheidsbevordering waarbij mensen een beroep doen op ‘collega’s‘ om mee te denken over persoon- en functiegebonden vraagstukken en knelpunten uit de eigen werksituatie. Dit meedenken gebeurt niet door het aandragen van oplossingen, maar door het stellen van vragen om zo met behulp van eigen analytisch en probleemoplossend vermogen zicht te krijgen op het ingebrachte probleem en hoe hierin te handelen. Intervisie is bij uitstek een manier om eigen grenzen op te zoeken en te verleggen. Covey noemt het ‘Sharpen the saw’ in zijn boek “Seven Habits of Highly Effective People”.