School Video Interactie Begeleiding

Het meest effectief coach ik je door SchoolVideoInteractie Begeleiding (SVIB). Dit is een praktijkgerichte methode:

  • waarbij gebruik gemaakt wordt van video-opnamen van je eigen klassensituatie;
  • die jou als leerkracht inzicht geeft in je eigen handelen;
  • die gericht is op meer doen van wat werkt en iets anders doen wanneer iets niet werkt.

Feedback

Wil je feedback op de gesprekken die je voert met stagiaires, collega’s of ouders? Door de camera neer te zetten en later samen met mij de opname op onderdelen te bekijken, zie je waar je succesvol bent en waar je verandering in wilt.

Leerkrachten ervaren deze manier van begeleiden als persoonlijk, concreet, effectief, praktisch en verhelderend. Zie ook videocoaching »

Voor meer informatie over SchoolVideoInteractiebegeleiding: http://www.svib.info »