Videocoaching

Aan de hand van video-opnames reflecteer je op je handelen. Ten opzichte van jezelf en je omgeving.

Videocoaching is in te zetten bij het:

  • houden van een presentatie;
  • voeren van gesprekken;
  • leiden van een vergadering of bijeenkomst;
  • samenwerken in een team.

Door de camera neer te zetten en later samen met mij de opname op onderdelen te bekijken leer je zien waar je succesvol bent en waar je verandering in wilt.

Videocoaching kan bestaan uit:

  • een eenmalige feedback op functioneren;
  • een traject waarin meerdere opnamen en gesprekken plaats vinden.

Gemiddeld bestaat een traject uit ongeveer 3 opnamen en nabesprekingen.

Ik heb ervaring in het gebruik van videocoaching in het onderwijs. Met name bij het begeleiden van leerkrachten op het gebied van interactie, didactiek en klassenmanagement. Zie ook onderwijs »