Werkwijze

Vóór een traject van start kan gaan, vindt het kennismakingsgesprek plaats. Zo’n gesprek duurt ongeveer een uur en is gratis. We verkennen samen wat de coachvraag is. Ik laat je als het ware een voorproefje zien van de wijze waarop ik coach. Na het gesprek bepaal je zelf of je verder wilt gaan. Als dat zo is, maken we de vervolgafspraken en leggen deze schriftelijk vast.

Aantal gesprekken

Het aantal gesprekken per traject varieert. Soms zet één gesprek al veel in gang, soms is het nodig om meerdere gesprekken te plannen. De gesprekken kunnen wekelijks of elke twee weken plaatsvinden, maar ook minder frequent. Een gesprek duurt in principe een uur.

Tussen de gesprekken door is e-mailcoaching mogelijk.